Juul Starter Kit e Devices

Juul Starter Kit com 2 pods, Juul Starter Kit com 4 pods, Device Slate, Device Silver, Device Black tudo disponível pronta entrega aqui na BrVapes.